Szukaj
  • mgierka

5 najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki z o.o.


Słowem wstępu pragnę poinformować czytelnika, że od 1 lipca 2021 roku wnioski dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców można składać wyłącznie drogą teleinformatyczną.


1. Błędy formalne:

Najczęściej pojawiającymi się błędami formalnymi we wnioskach o wpis do KRS są między innymi literówki w adresach czy danych osobowych wspólników. W systemie teleinformatycznym s24 uzupełnienie każdego pola adresowego musi zostać wybrane z rozwijanej listy, która pokazuje się po wpisaniu kilku pierwszych liter nazw miejscowości lub ulic. Ręczne uzupełnienie danych będzie niewidoczne dla systemu i odczytane jako brak we wniosku.


2. Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku do KRS:

Przy zakładaniu spółki poprzez system teleinformatyczny s24 od momentu podpisania przez wspólników umowy spółki pozostaje 7 dni na złożenie wniosku o wpis do KRS. W przypadku nie dotrzymania terminu wniosek o wpis zostaje odrzucony automatycznie, a umowa spółki rozwiązana.


3. Myląca lub niepoprawna nazwa spółki:

Pewne słowa mogą być użyte w nazwie tylko po spełnieniu przez przedsiębiorcę odpowiednich warunków. Do wyrazów takich należą np. „bank” czy „kasa”. Nie jest także dopuszczalne używanie oznaczeń zarezerwowanych dla niektórych spółek osobowych lub kapitałowych w innych rodzajach spółek bądź w ramach indywidualnej działalności gospodarczej jak na przykład: "Spółka cywilna Sp z o.o.".


4. Brak wymaganych załączników:

Jednym z kryteriów automatycznego odrzucenia wniosku jest brak jednego lub więcej z wymaganych załączników takich jak: umowa spółki, lista wspólników czy oświadczenie o wniesieniu przez wspólników kapitału początkowego. W s24 przed takimi błędami chroni nas możliwość sprawdzenia poprawności wypełnionego wniosku przed wysłaniem lub walidacja, która w przypadku nie uzupełnienia wymaganego pola nie zezwoli na przejście do kolejnego kroku.


5. Kierowanie wniosku do niewłaściwego oddziału sądu:

Odpowiedni oddział sądu do którego wniosek powinien zostać skierowany określamy na podstawie adresu siedziby spółki. W przypadku istnienia dwóch oddziałów sądu rejestrowego w mieście, na stronie internetowej sądu można sprawdzić właściwość miejscową dla spraw z danego obszaru. Dla przykładu w mieście Poznań są dwa oddziały sądu rejestrowego dla następujących obszarów:

  • VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:  • IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

40 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie