ŚWIADCZONE USŁUGI

Dbamy o Twój biznes jak o własny

Dostarczanie usług w odpowiedzi na potrzeby podatkowe i księgowe wielu firm i osób prywatnych przyniosło nam doskonałą reputację. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy spółkach, JDG czy ryczałcie zarządzaniu finansami, zeznaniach podatkowych czy w innych kwestiach, zawsze możesz liczyć na profesjonalną obsługę. Dysponujemy bogatą wiedzą i cieszymy się na współpracę z Tobą.

Making Notes

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Prowadzimy księgi rachunkowe dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości, które pozwalają nam na dokładną i szczegółową ewidencję wszystkich operacji finansowych w firmie. Dzięki temu spełniamy wszystkie wymagania narzucane nam przez ustawę o rachunkowości i jesteśmy w stanie dostarczać przedsiębiorcom bieżących danych analitycznych do podejmowania decyzji.

Data on a Touch Pad

KSIĘGOWOŚĆ ONLINE

Dzięki korzystaniu z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych możemy obsłużyć klienta z każdego miejsca w Polsce.
Dajemy możliwość przesyłania dokumentów bezpośrednio do naszych programów księgowych jak i stały wgląd do przesłanej dokumentacji.

Making Notes

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

Uproszczone formy księgowości, w ramach których klient otrzymuje:
Obsługę książki przychodów i rozchodów.
Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych klienta.
Sporządzanie informacji o wysokości dochodów lub strat.
Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Sporządzanie deklaracji VAT.
Obsługę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
Sporządzanie miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy.
Ewidencję środków trwałych.
Ewidencję podatku VAT.
Ewidencję przychodów.

spotkanie biznesowe

KADRY I PŁACE

Przygotowanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych (zlecenia, dzieło).
Przygotowywanie wypowiedzeń umów, świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw i ekwiwalentów.
Naliczanie wynagrodzeń i przygotowanie list płac.
Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło.
Przygotowanie i wysyłka deklaracji do ZUS, PFRON.
Reprezentowanie klientów przed ZUS, Państwową Inspekcją Pracy.
Sporządzenie deklaracji podatkowych dotyczących podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych.
Prowadzenie ewidencji urlopów i teczek osobowych.
Przygotowanie zaświadczeń dla pracowników.

Documents and Blurred Business Men_edited.jpg

OBSŁUGA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Specjalizujemy się w ekspresowej rejestracji spółek w serwisie S24, która po złożeniu kompletu dokumentów pozwala nam uzyskać wpis do rejestru oraz numery NIP i REGON nawet w 1-2 dni.
Wspieramy organy spółek w należytym wykonywaniu swoich obowiązków. Udzielamy porad i przygotowujemy wzory uchwał, aby każda podjęta decyzja była w pełni zgodna z prawem i wewnętrznymi zasadami spółki.

Jesteśmy tutaj, aby zapewnić naszym klientom spersonalizowane strategie księgowe. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, które z naszych usług najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.