WZORY DOKUMENTÓW

Kliknij, aby pobrać

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POWOŁYWANIA ZARZĄDU W SPÓŁCE

OŚWIADCZENIE O ADRESIE DO DORĘCZEŃ

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CZY SPÓŁKA JEST CUDZOZIEMCEM

WZÓR UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 

KALKULATOR 

Kliknij, aby pobrać

KALKULATOR NOWY ŁAD

Kalkulator w Excelu, który wylicza podatek z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu od roku 2022, z uwzględnieniem nowej składki zdrowotnej.